javax.swing.plaf.basic.BasicMenuUI源码实例Demo

类javax.swing.plaf.basic.BasicMenuUI源码实例Demo

下面列出了javax.swing.plaf.basic.BasicMenuUI 类实例代码,或者点击链接到github查看源代码,也可以在右侧发表评论。

源代码1 项目: consulo   文件: GtkMenuUI.java
public static boolean isUiAcceptable(final MenuItemUI ui) {
  return ui instanceof BasicMenuUI && GtkPaintingUtil.isSynthUI(ui);
}
 
源代码评论
动弹
沙发等你来抢
 类所在包
 类方法
 同包方法