JavaScript两张图片左右拖拽对比

一个简单的两张图片比较滑块,用来对比两个图像放置在顶部和底部层使用鼠标拖动。

JavaScript两张图片左右拖拽对比

preview        Points Download        6毛Download        Share Download       

文件目录······
暂无数据

未经允许不得转载: ICode联盟 » Plugin Special Effects » JavaScript两张图片左右拖拽对比

 猜你喜欢 更多»
 工具推荐 更多»